Effektiv behovsförstärkning

Effektiv behovsförstärkning

Någon klok människa har sagt att problem är säljarens bäste vän. Utan otillfredsställelser, bekymmer, problem, trubbel, missnöjen och risker uppstår inga behov att förändra någonting.

Utan behov av förändring finns det inte förutsättningar till en bra affärsuppgörelse.

I den här kursen kommer Michael Strauss att lära dig mycket om behov. Behov är centrala i försäljning. Inte bara kundens behov utan även dina behov som säljare och människa. Sälja handlar om att tillfredställa kunders behov. Finns det inget behov som ditt erbjudande kan tillfredställa så vill inte kunden köpa. Du hade reagerat på samma sätt själv. Inget behov hos kunden, inga order i din orderbok.

Syftet med denna kurs det är att du ska få en metod att ta reda på kundens behov. Även en metod för att stärka kundens behov så kunden fattar ett köpbeslut. Behoven syns sällan på utsidan av kunden. Vet alla om sina behov. Tyvärr är det så här att folk i allmänhet och kanske kunder i synnerhet vet inte om sina behov speciellt klart. Kan man inte be kunden att berätta om sina behov? Dom behöver din hjälp som professionell säljare med analysen över vilka behov de har och din hjälp med att para ihop behoven med den bästa lösningen.

.

Innehåll

1. Vad är ett behov? Historik, Kan man skapa behov? Maslow, Freud, Behov blir stress, Fly eller illa fäkta

2. Säljarens behov och attityder, Målprogrammering, Positiv attityd, Placeboeffekten, Några säljspärrar, Säljare skall bara sälja, Träning, det är nyttigt det!

3. Kundens behov, Hur uppstår ett kundbehov köpbeslut och beteende kundbehov, Avstannande behovsutveckling, Typer av behov, Kundens köpbeteende

4. Behovsförstärkning med STRAX metoden, Produktorienterad försäljning, Behovsorienterad försäljning, Att ställa frågor, Utforskande frågor, Utvecklande frågor, Exponera

Teknisk Information

Instructor: Michael Strauss

Playtime: 1h 30min

Art Nr: EB

Pris: 995kr exkl moms

Beställ

Effektiv behovsförstärkning

Pris: 995Kr (exkl moms)


Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!