Praktisk Retorik

Praktisk Retorik

Det här är en kurs för dig som vill bli en bättre talare. Retorik är läran om talekonsten och betyder konsten att övertyga.

Intresset för den klassiska retoriken är just nu enormt stort. Vi har insett att vi inte kan nå framgång, vare sig socialt eller i yrkeslivet, om vi inte behärskar konsten att använda det talade ordet för att övertyga andra. Med språkets hjälp vill vi påverka andra människors tankar och känslor. Med retorikens hjälp kan vi lära oss att se det talade ordets olika strukturer, så att vi kan använda språket för avsedd effekt.

Du kommer i e-kursen Praktisk Retorik att få lära dig hur man bygger upp ett övertygande tal enligt retorikens mönster och hur olika delar hänger ihop. Vi kommer också att tala om hur man förbereder sig, hur man memorerar och hur man fängslar åhörarna med olika retoriska finesser. Det är förstås viktigt vad man har att säga, men det är minst lika viktigt hur man säger det.

.

Innehåll

1. Retorikens nyckelbegrepp, Vad är retorik? Talarkonstens uppgift, Den gode talaren, Det effektiva talet, Talarorienterade egenskaper, Innehållsorienterade egenskaper

2. Talets delar, Typer av tal, Att förbereda ett tal, Inventio, Att finna och uppfinna, Loci communes, Troperna Tankefigurer

3. Talets uppbyggnad, Dispositionen, Exordium, Narratio, Probatio och refutatio, Peroratio, Recapitulatio

4. Att framföra talet, Talarkraven, Trovärdighet, Pronuntiatio, Artikulation, Actio, Talängslan

5. Propaganda, Propagandans roll, Propagandamedel, Selektion, Förstärkning, Förtätning, Förklädnad

6. Övningar, Ämnespresentation, Föredragning Instruktion, Förklaring, Handlingsmaning, Granskningsmall för muntlig framställning

Teknisk Information

Instructor: Jan De Laval

Playtime: 2h 10min

Art Nr: PR

Pris: 995kr exkl moms

Beställ

Praktisk Retorik

Pris: 995Kr (exkl moms)


Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!