Argumentationsteknik- konsten att få sin vilja fram

Argumentationsteknik- konsten att få sin vilja fram

I den här kursen kommer du att få lära dig HUR man serverar sitt budskap och har rätt sändarteknik när du skall argumentera för att få din vilja fram.

Jan de Laval tar upp argumentationens struktur, grundläggande retorik samt många typer av argument. Du kommer att få lära dig vad en tes är och hur man bygger upp en hållbar och lönsam argumentation.

Hur gör man för att driva igenom ett förslag man tror på, hur får man respons för en idé man tycker är fantastiskt bra, hur övertygar man någon att man har lösningen på just hans eller hennes problem? Det handlar om hur man argumenterar för sin sak. Och det är det som den här e-kursen handlar om när Jan de Laval med sin mycket personliga stil får dig att förstå.

.

Innehåll

1. Kommunikation, Att argumentera är att leva, Hög status & låg status, Publikkontakt, Sändarteknik

2. Argumentationens struktur, Logiskt resonemang, Kreativa tekniker, Retorik, Vad är en tes? Vad är ett argument? Stödargument

3. Teser & argument, Val av tes, Att konkretisera tesen, Probatio & refutatio, Hållbarhet, Relevans, Logiska skäl

4. Typer av argument, Auktoritetsskäl, Precedensfall, Känsloskäl, Deduktion, Syllogism, Uteslutningsbevis

5. Bevisföring, Villkorsbevis, A forterioribevis, Entymen, Exempel Induktion, Analogi

6. Att planera en argumentation, Argumentämnen, Funktionsargument, Värde & faktaargument, Sex strategier för övertalning, Mål & medel Sammanfattning

Teknisk Information

Instructor: Jan De Laval

Playtime: 1h 30min

Art Nr: AT

Pris: 995kr exkl moms

Beställ

Argumentationsteknik- konsten att få sin vilja fram

Pris: 995Kr (exkl moms)


Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!