Kreativitet - utveckla din skapandekraft

Kreativitet - utveckla din skapandekraft

Visste du att du har mängder av kreativa egenskaper?

Jo, så är det, alla människor föds i grunden kreativa men vet du hur du får utlopp för din kreativitet?

Det finns nog inte ett företag i världen som inte skulle tjäna stort på att medarbetarna utvecklar sina kreativa sidor. Inte nog med att varje enskild arbetsinsats skulle gynnas så är det ett faktum att de bästa och lönsammaste idéerna i stor utsträckning kommer från företagens egna anställda.

Jan de Laval tar dig på en resa genom kreativitetens rike och lär dig hur du utvecklar din inneboende skapandekraft och innovationsförmåga. Genom att våga bryta dina vanliga ingrodda tankemönster kommer du att lära dig hur du kan släppa loss din kreativitet och uppnå helt nya dimensioner i så väl handlingsförmåga som idérikedom.

Jan de Laval har dessutom fyllt den här e-kursen med många praktiska övningar som du kommer att ha stor hjälp av när du själv tränar upp din kreativitet. Med lite övning kommer du att ta itu med både arbetsuppgifter och fritid med en ny kreativ kraft som på ett engagerande och livfullt sätt kommer att ge hela din tillvaro nytt perspektiv! Köp denna e-kurs idag!

.

Innehåll

1. Vad är kreativitet? Barnasinne, Skaparlust, Kreativitetens värde, Första steget mot kreativitet, Inre förutsättningar, Du duger som du är

2. Den kreativa individen, Lättrörlighet, Känslighet för problem, Originalitet, Nyfikenhet, Öppenhet för det omedvetna, Bredd & variation

3. Det kreativa perspektivet, Motivation, Uthållighet & koncentration, Tänka i bilder Leka med idéer, Förmåga till analys, Kreativ tolerans

4. Kreativa särdrag, Selektivitet Isolering, Kreativt minne, Inkubation, Intuition, Andra särdrag

5. Hinder för kreativitet, Fel attityd, Brist på självförtroende, Framgångsmyten, Yttre motstånd, Vänta med kritiken! Dåliga metoder

6. Kreativa metoder, Skriva dagbok, Nyckelbehov, Idealisk arbetsmiljö, Koncentrationsövningar, Visualisering, Affirmationer

Teknisk Information

Instructor: Jan De Laval

Playtime: 2h

Art Nr: KR

Pris: 995kr exkl moms

Beställ

Kreativitet - utveckla din skapandekraft

Pris: 995Kr (exkl moms)


Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!