Excel 2016 - Fortsättning

Excel 2016 - Fortsättning

Excel är det mest sålda kalkylprogrammet och används av både företag och privatpersoner. 
Fortsättningskursens mål är att du ska kunna kalla dig en Excel-expert eftersom vi tror att du efter kursen kommer att ha en ännu bättre koll på möjligheterna med Excel. 

Vi tittar på hur vi konsoliderar data med hjälp av kommandot Konsolidera. Det ger oss möjlighet att sammanställa data trots att strukturerna inte är helt desamma map vilka rader och kolumner som ska vara med.

Vi skapar en pivottabellrapport. Denna är användbar om du vill sammanfatta, analysera, utforska och presentera sammanfattningsdata. Helt enkelt att du vill se jämförelser, mönster och trender. Med en pivottabell får du möjligheten att fatta välavvägda beslut om avgörande information i företaget. Man kan också säga så här: I en pivottabell utnyttjar vi de två dimensionerna bättre.

Vi tittar på hur vi med ett bra användargränssnitt (och då pratar vi om kontroller) kan förenkla för slutanvändaren samt göra applikationen säkrare. En kontroll är ett grafiskt objekt i ditt kalkylark som utför en viss funktionalitet. Vi kan göra komplicerade applikationer lätta att använda mha kontroller. Kontroller hjälper användaren att förstå applikationen, mata in rätt värden och arbeta snabbare och säkrare. 

Lite tips och tricks om dataformulär. Excel skiljer på data- och kalkylbladsformulär. Vad som är vad ska vi reda ut. Vi ska också se på hur du spelar in och kör makron. Det kommer mer om makroprogrammering senare, men någonstans måste man ju börja och vi börjar med att använda makron UTAN programmering.

Med VBA och Excel kan du göra makron som utför ständigt återkommande rutiner. Du kan också skapa slutanvändarapplikationer som kan köras av en användare som varken behöver kunna VBA eller Excel.
Vi kommer bara att kunna göra en kortare genomgång av VBA-programmering, men VBA är alltför spännande och kraftfullt för att vi skulle kunna låta bli att visa er denna spännande värld.

Vi tittar på hur man skapar egna funktioner. I Excel finns det hundratals inbyggda funktioner. Men vad med om dina behov inte täcks av ngn av dem? Då kommer lösningen här i kapitel 6, du kan med hjälp av VBA skapa dina egna funktioner och här finns det inga begränsningar.

.

Innehåll

1. Konsoliderar data, sammanställa data

2. Pivottabellrapport, sammanfatta, analysera, utforska och presentera sammanfattningsdata

3. Användargränssnitt, grafiskt objekt

4. Dataformulär, kalkylbladsformulär, makron

5. VBA, slutanvändarapplikationer, VBA-programmering

Teknisk data

ARTNR:

E162

SPELTID:

2h 52 min

LÄRARE:

Mats Olofsson

PRIS:

995 kr exkl. moms

Beställ

Excel 2016 - Fortsättning

Pris: 995Kr (exkl moms)


Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!