AutoCAD 2012 - Grunderna

AutoCAD 2012 - Grunderna

Gränssnittet har numera blivit ännu tydligare och har du använt andra Windows program så kommer du säkert känna i gen upplägget. Det finns nu massor av funktioner som gör arbetet enklare, roligare och snabbare. 

Formatet som man sparar ritningarna i har blivit en standard på 2´d sidan och kan läsas och sparas av de flesta andra CAD-system. 

I kursen kommer Helen Avärd att rikta in sig mot de grundläggande funktionerna, så ha överseende med att vi inte kan gå in på bransch specifika saker. Temat för kursen är därför ett hus, som alla kan relatera till, och sedan är det upp till dig att fundera på hur du kan använda dina nya kunskaper. 

I första avsnittet går vi igenom programmets ritmiljö så du lär dig navigera i programmet, vi kommer även gå igenom några av programmets grund inställningar, du har då möjlighet att se över och rätta till dina befintliga inställningar.

I avsnitt 2 ska du få jobba med ritfunktionerna och du ska även få lära dig hur vi zoomar och raderar.

I avsnitt 3 ska du få använda ett antal Smarta funktioner som kommer att underlätta ritandet, du kommer att lära dig använda olika fästpunkter, spårningsfunktioner och hur du enkelt hämtar objekt från andra ritningar. 

I det fjärde avsnittet går vi i genom redigerings kommandona, du få använda kommandon som flytta, kopiera, rotera, mönster kopiera, stretcha mm. 

I femte avsnittet kommer vi till lagerhanteringen, äntligen får lite ordning å reda, vi ska även se över texthanteringen, måttsättningen och hur vi fyller ytor med mönster. 

I det sista och sjätte avsnittet, avslutar vi med att lära oss skapa och ändra i block, vi kommer hämta in block till ritningen och även lära oss rensa onödig information som tynger ritningen, vilket är nog så viktigt.
Du kommer även få lite tips angående utskrifter. 

Vi avslutar avsnittet med lite Tips o Trix.

.

Innehåll

1. Ritmiljön, Användargränssnitt, Hjälpfunktioner, Filtyper , Öppna & spara, Navigera, Inställningar

2. Rita Kommandon, Mall, Koordinater, Ritfunktioner, Dynamisk hjälp, Markera & radera, Ångra & återgå

3. Smarta funktioner, Handtag, Mätverktyg, Statusraden, Fästpunkter , Spårning & referera från, Hantera ritningar

4. Redigeringskommandon, Flytta & kopiera , Rotera & spegla, Avrundning & avfasning, Parallell- & mönster kopiera, Ändra linjer , Stretcha & skalera

5. Objekthantering, Lagerhantering, Texthantering, Måttsättning, Fyllnadsmönster, Återanvända format, Objekt inställningar

6. Arbetstips, Flera ritfunktioner, Blockhantering, Design Center, Rensa i ritningsfilen, Utskrift, Tips & trix

Teknisk data

ArtNr: AC121W3

Speltid: 2h 30min

Lärare: Helen Swärd

Pris: 1295 exkl moms

Beställ

AutoCAD 2012 - Grunderna

Pris: 1,295Kr (exkl moms)


Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!