AutoCAD 2012 - Fortsättning

AutoCAD 2012 - Fortsättning

Många nöjer sig med baskunskaperna, men ju mer man lär sig, ju fortare går det och desto roligare blir det att jobba?

Du ska under den här kursen få lära dig flera intressanta funktioner. Helene Swärd guidar dig igenom en 2 timmar lång fortsättningskurs i AutoCAD 2012.

Syftet med kursen är att du ska få fördjupa dina kunskaper i AutoCAD. Många använder programmet som en elektronisk ritplanka istället för att utnyttja programmets intelligens och funktionalitet. Så hennes mål är att du ska lära dig använda fler av de funktioner som finns i AutoCAD och som underlättar ritandet för dig.I avsnitt 1 ska vi se över några viktiga inställningar, prova att öppna stora ritningar delvis och hantera Toolpalettes. 

I avsnitt 2 får du lite djupare kunskaper i redigerings kommandona och måttsättnig. 

I avsnitt 3 ska du få lära dig lite mer om lagerhanteringen, text funktioner, hänvisnings pilar och hur man skapar attribut. 

I det fjärde avsnittet ska du få fördjupa dina kunskaper i blockhanteringen, skapa ett Dynamiskt block. Dessutom kommer du att lära dig skillnaden mellan ett block och grupp. 

I femte avsnittet ska vi titta på Layout hanteringen. Testa Batch Plott funktionen och x-ref hanteringen. 

I det sista och sjätte avsnittet kommer du få lära dig styra linjebredden både på ritningen och vid utskrift. Vi ska se över funktionen för Auto save, proxy info och e-transmit. Vi avslutar med lite Tips o Trix.

.

Innehåll

1. GENERELLA FUNKTIONER, Mallritning, Mallritning skalerad, Partiel Open/load, CUI, Toolpalettes , Anpassa Toolpalettes

2. OBJEKTHANTERING, Stretch & offset, Rotera & skalera , med referens, Array kommandot, Hatchfunktioner, Gap tolerance, Måttsättning

3. LAGER & ATTRIBUT, Layer Properties Manager, Layer States Manager, Textfunktioner, Attribut, Multileader, Tabeller

4. BLOCKHANTERING, Blockhantering, Dynamiska block, Blockaktiviteter, Block Editor, Draw Order, Group

5. LAYOUT & X-REF, Skapa viewport, Viewportfunktioner, Publish, Externa Referenserm, Revidera en x-ref, Attatch & Bind

6. ARBETSTIPS, Lineweight, CTB fil, Drawing Recovery, E-transmit, Proxy info, Tips & Trix

Teknisk data

ArtNr: AC122W3

Speltid: 2h 18min

Lärare:Helen Swärd

Pris: 1.295 kr

Beställa

AutoCAD 2012 - Fortsättning

Pris: 1,295Kr (exkl moms)


Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!