Lär dig Skriva & Dokumentera

Lär dig Skriva & Dokumentera

Hur tycker du att du är som sändare? Hur tror du att dina mottagare av information tycker att du är?

Den här e-kursen fokuserar på att skriva och informera, och lägga vikten vid att få fram budskapet på rätt sätt så du sänder ut förstålig information – snyggt förpackat! I denna e-kurs arbetar du med informationsteoretiska termer, såsom hur ordsammansättningar fungerar i svenska språket, hur man ska hantera skiljetecken i texter, citattecken hur man skriver korrektur, både på papper och digitalt med hjälp av programmet Acrobat och pdf-formatet.

Det du skrivit presenteras på ett snyggt och tilltalande sätt genom att dokument får standardlayout och passar in i den svenska stil som våra dokument bör följa. Vi tittar på var i dokumentet vi ska lägga vilket typ av information och hur vi ska dela upp texten med rubriker, mellanrubriker och brödtexter. Givetvis infogas bilder och diagram samt hur man bryter om information och vad för typ av diagram passar till vilken typ av presentation.

I kursen används ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word men vi fokuserar inte på version eller vissa programspecifika funktioner utan på ordet och texten, så att ALLA ska kunna ta del av kursen och det svenska språket.

.

Innehåll

1. Skriva Korrektur på papper, Digital korrektur, Sammansättningar, Avstavning/förkort, Citat Skiljetecken

2. Utformning av dokument, Marginaler, Sidhuvud & Sidfot ,Typsnitt, Styckesindelningar, Spaltindelning & radavstånd, Bilder & diagram

3. Automatiska hjälpmedel, Sidnummer, VERSALER & gemener, Innehållsförteckning, Layout, Inställningar, Rättstavning

4. Mallar, Format, Skapa en mall ,Tabblägen, Spara mall/Nytt från mall, Uppdatera till nya mallen, Ändra i mall

5. Dokumenttyper, Vanligt brev, Rapport ,Pressmeddelande, Avtal, Faxmeddelande, Protokoll

6. Bra att känna till Copyright/upphovsrätt, Avsluta ett brev, Kuvert, Adressering, E-postmeddelande ,Litteratur

Teknisk Information

Instructor: Mattias Dahlqvist

Playtime: 2h 45min

Art Nr: LSD

Pris: 995kr exkl moms

Beställ

Lär dig Skriva & Dokumentera

Pris: 995Kr (exkl moms)


Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!