Grundkurs i Koncernredovisning del 1

Grundkurs i Koncernredovisning del 1

Nu kommer äntligen Suzanne Rehnlund tillbaka och gör fortsättningen på hennes så uppskattade Företagsekonomikurser.

Denna gång är det ämnet Koncernredovisning som Suzanne avhandlar med sin gedigna kunskap.

Är det en redovisningsutbildning för all form av bokslutsarbetet i ett företag eller i en koncern i ett kompakt format du kan ta och gå i din egen takt du är ute efter så är e-kursen här.

Se hur mycket du lär dig i innehållsförteckningen och försök tänka på något bättre sätt att få in allt som rör bokslut i skallen än via Klick Datas två e-kurser i ämnet...

.

Innehåll

1. Historik & bakgrund, Första koncernredovisningen, Definitioner, Äkta/oäkta koncern, Intresseföretag, Fördelar/Nackdelar, Moderföretagets roll

2. Lagar & rekommendationer, Årsredovisningslagen, Aktiebolagslagen, Redovisningsrådet F A R, Bokföringsnämnden, Internationellt

3. Metoder, Lagstiftning, De 4 metoderna, Förvärv av dotterföretag, Värdering av dotterbolag, Omstrukturering, Över-/undervärden

4. Förvärvsmetoden 1, Arbetsgång i 8 steg, Nybildat/köpt dotterföretag, Koncernmässigt värde, Goodwill, positiv Goodwill, negativ Negativt eget kapital

5. Förvärvsmetoden 2, Utdelning & nyemission, Apportegendom & fondemission, Interna fordringar & skulder

6. Förvärvsmetoden 3, Ömsesidigt aktieinnehav, Bokslutsdispositioner, Bidrag till fritt eget kapital, Beräkning fria egna kapital, Omföring Bundet/Fritt, Minoritetsintressen

Teknisk Information

Instructor: Suzanne Rehnlund

Playtime: 2h 30min

Art Nr: KO1

Pris: 1995kr exkl moms

Beställ

Grundkurs i Koncernredovisning del 1

Pris: 1,995Kr (exkl moms)


Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!