Grundkurs i Företagsekonomi del 2

Grundkurs i Företagsekonomi del 2

Del 2 visar hur budgeten fungerar som ett verktyg för planering och styrning av verksamheten.

Du får arbeta med att planera verksamheten ur såväl resultat- som likviditetsperspektivet och se hur olika händelser påverkar resultatet och/eller likviditeten.

Vidare i denna del ges en guidad tur igenom årsredovisningen så att du vet var du ska hitta de viktigaste siffrorna. Här kommer du också att få arbeta med att krama ur dessa siffror ytterligare information genom att sätta ihop dem med andra siffror, dvs göra nyckeltal av dem. Denna räkenskapsanalys är ditt verktyg för att kunna dra slutsatser om vart ett företag är på väg och om det är värt att engagera sig i just det företaget över en längre period, vare sig som investerare, leverantör eller anställd.

Det här är del två av två fullmatade e-kurser från Klick Data som gör dig till blixtutbildad ekonom och slipper fikonspråket, studieskulder och all tid det tar att plöja igenom tjocka böcker på amerikanska.

.

Innehåll

1. Budgetering, Fördelar med budget, Nackdelar med budget, Målformulering, Strategisk planering, Kontoplan, Kodsträng

2. Budgetmetoder, Resultatbudget, Kostnadsställebudget, Likviditet - inbetalningar, Likviditet - utbetalningar, Utfall/prognos, Åtgärder/revidering

3. Årsredovisning 1, Lagstiftning Krav på innehåll, Funktionsindelad resultaträkning, Kostnadsslagsindelning, Tillgångar, Eget kapital & skulder

4. Årsredovisning 2, Kassaflöde, Tillförda medel Kassaflöde, Använda medel, Förändring av likvida medel, Förvaltningsberättelse, Tilläggsupplysningar, Revisionsberättelse

5. Nyckeltal 1, Resultat per anställd, lön/anställd, Vinstmarginal, Räntabilitet på Totalt kapital, Räntabilitet på Sysselsatt kapital, Räntabilitet på Eget kapital, Soliditet, skuldsättningsgrad

6. Nyckeltal 2, Skuldränta, hävstångsformeln, Likviditet, Kapitalets omsättningshastighet duPont-modellen, Varningstecken, Stopptecken

Teknisk Information

Instructor: Suzanne Rehnlund

Playtime: 2h 45min

Art Nr: FEK2

Pris: 1295kr exkl moms

Beställ

Grundkurs i Företagsekonomi del 2

Pris: 1,295Kr (exkl moms)


Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!