Grundkurs i Företagsekonomi del 1

Grundkurs i Företagsekonomi del 1

Tycker du att ekonomer pratar ett fikonspråk? Vill du ha bättre kläm på vad alla begreppen egentligen betyder och hur man använder dem?

Nu finns två fullmatade e-kurser från Klick Data som gör dig till blixtutbildad ekonom.

Del 1 ger dig de grundläggande begreppen så att du kan prata med ekonomer på deras eget språk. Samtidigt får du kännedom om de verktyg som används för att skapa underlag för beslut i olika situationer. Du kommer att få arbeta med intäkts-/kostnadsanalys för att kunna ta fram nollpunkter, miniminivåer, som måste uppfyllas för att en aktivitet ska vara lönsam. Analysen hjälper dig att besvara frågor som hur mycket mer måste vi prestera och fakturera, för att kunna motivera anställningen av en person till.

Här får du också arbeta med att fördela ut kostnad på ett riktigt sätt så att varje prestation bär med sig rätt proportion av ALLA verksamhetens kostnader ut till kund, dvs så att självkostnaden, och därmed priset, blir rättvisande. Det är också viktigt med ett långsiktigt lönsamhetstänkande. Det får du pröva på genom att göra investeringskalkyler. Där får du räkna på vad pengar som kommer att betalas ut i en framtid har för värde idag.

.

Innehåll

1. Introduktion, Effektivitet & lönsamhet, Affärsidé & mål, Företag, krav, vinst, bokföring, Räkenskapsår, bokslut Enskild firma, handelsbolag KB, AB, ekonomisk förening

2. Terminologi In-/utbetalning, inkomst/utgift Intäkt/kostnad Resultat-/balansräkning, Värdering av tillgångar Anläggnings/omsättningstillgångar Bokslutspolitik

3. Kostnads-/intäktsanalys, Fasta/rörliga kostnader, nollpunkt Säkerhetsmarginal, Täckningsbidrag, Täckningsgrad, Prissänkning, Prishöjning

4. Kalkylmetoder, Bidragskalkylering, Begränsad kapacitet, Självkostnadskalkyl, Rätt prissättning, Påläggsmetoden, Ledig kapacitet,

5. Investeringskalkylering, Investeringssituation

Teknisk Information

Instructor: Suzanne Rehnlund

Playtime: 2h 45min

Art Nr: FEK1

Pris: 1295kr exkl moms

Beställ

Grundkurs i Företagsekonomi del 1

Pris: 1,295Kr (exkl moms)


Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!