Grunderna i bokföring del 3

Grunderna i bokföring del 3

Klick Datas distanskurs Grunderna i bokföring är en uppdaterad interaktiv e-kurs i 3 delar.

Suzanne Rehnlund är din lärare och guide som förklarar och steg för steg visar dig hur du bokför, dvs. du lär dig kontera verifikat, bokföra en intäkt och kostnader redovisa moms och en leverantörsskuld, momsredovisa och ha ordning på din verksamhet i största allmänhet.

Om du tidigare har valt att lägga ut bokföringen av bekvämlighetsskäl så kommer du genom denna e-kurs att upptäcka hur lätt det är när man kan och vilket viktigt stöd som bokföringen ger dig när du ska styra verksamheten och förstå sambanden mellan kostnader och intäkter, investeringar och avkastning på kort och på lång sikt. Du kommer att lära dig allt för att hålla ordning på din ekonomi inom ramen för bokföringslagen, om du ansvarar för ett företag, en förenings eller en organisations bokföring med alla dess löpande transaktioner och verifikat.

I del 3 redovisas personal och inventarier dvs. löner, arbetsgivaravgifter och vad som är avdrags gillt av dina inventarier. Du lär dig också om sidordnad bokföring och periodisering.

.

Innehåll

1. Anläggningstillgångarna, Fastighet, Avskrivning, Nedskrivning & Uppskrivning, Maskiner & Inventarier, Anläggningsregister, Avskrivning & nedskrivning

2. Omsättningstillgångar, Varulager & värderingsprinciper, Inventering, Bokför varulager, Pågående uppdrag, Kundfordringar, Upplupet & förutbetalt

3. Bokslutet och skatterna, Avskrivning över plan

Teknisk Information

Instructor: Suzanne Rehnlund

Playtime: 

Art Nr: GB13

Pris: 695kr exkl moms

Beställ

Grunderna i bokföring del 3

Pris: 695Kr (exkl moms)


Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!